{{ 'Go back' | translate}}

Små tabeller, kasus og historiske årstal: Vi svigter eleverne, når de ikke mestrer basale færdigheder og udenadslære

Jeg vil ingenlunde anfægte, at vi har problemer med uddannelse af vore unge. Jeg anfægter, at problemets hovedkilde skal søges i pengestrømmene til skolevæsenet. Lad mig foreslå en anden synsvinkel, som forekommer mig noget mere naturlig mht. at